----
siPrikaži govorceSkrij govorcePrikaži opis programaSkrij opis programaSponzorji dogodkaSponzorUredi dogodek

08:30 - 09:00

Registracija
Prihod in registracija udeležencev

09:00 - 09:05

Uvodni nagovor

09:05 - 10:00

Uvodno predavanje in pogovor
Od ogljika do silicija: oblikovanje prihodnosti industrije 4.0
Prikaži opis programa

Naslov predavanja je odraz prehoda iz obdobja, v katerem se je družba osredotočala na človeka (in jo simbolizira ogljik, osnovni gradnik življenja), v obdobje industrije 4.0, ki jo poganja tehnologija (in jo simbolizira silicij, osnovni gradnik računalniških čipov in digitalne tehnologije). Pripoveduje zgodbo o evoluciji in vključevanju, v kateri se bistvo človeških inovacij združuje z natančnostjo digitalnih postopkov z namenom oblikovanja prihodnosti industrije.

* predavanje bo v angleškem jeziku

10:00 - 10:40

Predavanje in pogovor
Kako z umetno inteligenco povečevati učinkovitost procesov in konkurenčnost na trgu
Prikaži opis programa

Z umetno inteligenco izboljšujemo poslovne procese in modele ter jo uporabljamo pri razvoju novih izdelkov in storitev.

10:00-10:10  Moč umetne inteligence v proizvodnih procesih

Predavanje bo razkrilo naše izkušnje o uporabi umetne inteligence v proizvodnem podjetju, ki bodo prikazane na konkretnih primerih uporabe. Ponudili bomo celovit vpogled v že izvedene primere ter osvetlili ključne korake in strategije, ki so nas pripeljale do uspešnih implementacij.

 

10:10-10:20  Kako Novartis z umetno inteligenco povečuje učinkovitost procesov in konkurenčnost na trgu

Novartis je v skladu s poslovnimi cilji definiral strategijo uporabe umetne inteligence, ki temelji na treh stebrih. Pri tem je upoštevan princip največje dodane poslovne vrednosti. Strategija pokriva transformacijo celotnih poslovnih procesov z uporabo UI, na primer uporaba umetne inteligence v procesu odkrivanja novih molekul ter odkrivanje anomalij ter v procesu izvajanja kliničnih študij; razvoj GenAI agentov, ki izboljšajo posamezne dele procesov, na primer izboljšanje učinkovitosti v korakih proizvodnega procesa; uporabo off-the-shelf orodij, na primer copilotov v različnih orodjih. Na vseh področjih poslovanja tečejo eksperimenti z uporabo najnovejših tehnologij, na nekaterih poslovnih procesih so že implementirane rešitve. Elementi varnosti in varovanja podatkov so vključeni že v procesu snovanja in načrtovanja rešitev.


 

11:10 - 11:50

Predavanje in pogovor
Zakaj so zasebna omrežja 5G in druga brezžična omrežja temeljni gradniki digitalne preobrazbe
Prikaži opis programa

Zasebna mobilna omrežja zagotavljajo velike hitrosti prenosa podatkov in majhne zakasnitve, kar je pomembno pri uporabi industrijskih robotov in oskrbi delovnih mest v proizvodnji.

11:10-11:20  Pot do digitalizacije gospodarstva 
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije spodbuja digitalno preobrazbo Slovenije s podeljevanjem radijskih frekvenc za razvoj tehnologije 5G, ki omogoča hitrejše prenose podatkov in revolucionarne aplikacije v industriji, logistiki, prometu in zdravstvu. Prihodnost Slovenije je digitalna, zato je infrastruktura 5G omrežij, ki omogoča dostopnost hitrega interneta v vseh regijah, ključnega pomena za enakopraven razvoj, saj podjetja že izkoriščajo potencial te tehnologije za optimizacijo procesov in stroškov.

 

11:20-11:30  Brezžične tehnologije v industrijskem okolju 
Ko industrija koraka proti digitalizaciji, brezžična omrežja postajajo ključna. Vendar je pomembno razumeti različen spekter brezžičnih tehnologij, povezanih z Industrijo 4.0. Te tehnologije nudijo ključno podporo za avtomatizirana vodena vozila (AVG), zagotavljajo zanesljivo povezljivost uporabnikov in kritične infrastrukture. Skozi predstavitev bomo spoznali različne vrste brezžičnih tehnologij v različnih industrijskih okoljih, pri čemer bomo poudarili pomen raznolikega pristopa za izboljšanje operativne fleksibilnosti.


 

11:50 - 12:45

Odmor za kosilo

12:45 - 13:30

Okrogla miza
Kako s pomočjo industrije 4.0 do večje produktivnosti in višje dodane vrednosti
Prikaži opis programa

Pogovor vodi: Peter Frankl, direktor in glavni urednik, Časnik Finance

13:30 - 14:30

Predavanje in pogovor
Kako zmanjšamo možnost kibernetskega napada
Prikaži opis programa

Mnoga industrijska podjetja še nimajo zagotovljene vidljivosti v procesnem (OT) okolju, da bi se lahko uspešno obranila pred varnostnimi grožnjami ali jih vsaj zaznala.

13:30-13:40  Kako povečati odpornost organizacije pred kibernetskimi tveganji – z učinkovitim pristopom k izpolnjevanju zahtev direktive NIS 2
Predavanje temelji na ključnih vidikih, ki prispevajo k izboljšanju odpornosti organizacije proti kibernetskim tveganjem s premišljenim pristopom k izpolnjevanju zahtev direktive NIS 2. Predstavljene bodo strategije za gradnjo in krepitev kibernetske odpornosti organizacije, ob tem pa bodo podani tudi konkretni koraki za uspešno implementacijo ter učinkovito upravljanje s kibernetskimi tveganji v skladu z zahtevami direktive NIS 2.

 

13:40-13:50  Izpolnjevanje standardov informacijske varnosti v avtomobilski industriji

Predstavljamo pot skozi presojo standarda TISAX, ki pomembno prispeva k zagotavljanju informacijske varnosti v avtomobilski industriji, gradimo trdne temelje za zaupanje strank in ustvarjamo poslovne priložnosti v industriji.

 

13:50-14:00  Dobre prakse podjetja Incom Leone na področju kibernetske varnosti

V 21. stoletju so od IT-rešitev, ki so danes enako kritična oprema kot proizvodne linije, odvisna vsa podjetja. Da je zaščita pred kibernetskimi napadi dolžnost prav vsakega podjetja, v 2024 ni treba posebej poudarjati. Pri tem so prva obrambna linija uporabniki IT-rešitev v podjetju.


 

14:30

zaključek konference
Sklepne misli in zaključek konference