Splošni pogoji ob prijavi na dogodek

 1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodka.

Splošni pogoji za prijavo na Dogodek se nanašajo na dogodek »1. konferenca Pametna industrija«, ki jo organizira Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

 1. Prijava

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani https://pametna-industrija.si. V primeru prostih mest bo možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:

 • ime in priimek udeleženca,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov
 • kontaktni podatki (naslov, kraj, poštna številka)
 • raven zaposlitve, področje zaposlitve (*neobvezen podatek – označi drugo)
 • podatki podjetja (naziv, naslov, davčna številka, matična številka)
 • podpis prijavitelja na Dogodek
 • funkcija v podjetju, panoga (*neobvezen podatek – označi drugo)
 1. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovana po elektronski pošti na naslov tovarna@finance.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

 1. Pravice Organizatorjev

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi Dogodka.

O vseh spremembah bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani ali na drug ustrezen način skladno z veljavnimi predpisi.

V primeru posebnih okoliščin, na katere Organizator ne mora vplivati (višja sila), se Dogodek lahko odpove. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, navedene v teh splošnih pogojih.

Organizator nastopa kot upravljavec izključno v procesu zbiranja prijav na Dogodek prek spletne strani https://pametna-industrija.si in organizacije Dogodka, ob izpolnitvi pogojev, kot so določeni s temi splošnimi pogoji.

Organizator bo po zaključku konference (najpozneje v treh mesecih po zaključku), podatke, pridobljene z izpolnitvijo prijave na Dogodek, obdeloval za izključno svoje namene.

Časnik Finance, d.o.o. bo pridobljene osebne podatke uporabil za namen kontaktiranja s področja financ, na podlagi 226. člena ZEKom-2 in na podlagi točke a) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če teh obvestil ne boste želeli prejemati, imate možnost, da že v prijavnem obrazcu na Dogodek, prepoveste pošiljanje teh obvestil.

Več o varstvu podatkov:

 • Politika zasebnosti Časnika Finance, d.o.o., ki je dostopna tu

Za dodatne informacije glede obdelave vaših osebnih podatkov ali zahteve za uveljavitev vaših pravic naslavljate lahko organizatorja na:

–        Časnik Finance, d.o.o., na e-naslov: zasebnost@finance.si;

Oseba, navedena na prijavnici, lahko kadarkoli uveljavlja naslednje pravice: preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov organizatorja.

Organizator bo zahtevo po izbrisu obravnaval skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2.

Če menite, da organizator krši vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko kadarkoli vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, Ljubljana.

 1. Fotografiranje na Dogodku

Dogodek se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni na spletnih straneh organizatorja (Časnika Finance, d.o.o.). Udeleženec lahko fotografiranju, snemanju ali objavi ugovarja na e-naslovu zasebnost@finance.si ali na samem dogodku.

 1. Končne določbe

Vsebina predavanj na Dogodku izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev prijave na dogodek.

Ljubljana, 2.2.2024

Časnik Finance d.o.o.