Zenel Batagelj

ustanovitelj in partner v družbi Valicon

Zenel Batagelj je ustanovitelj in partner v družbi Valicon, kjer svetuje ključnim naročnikom na področju trženja, znamčenja in strategij rasti. Na tem področju je eden najvidnejših strokovnjakov v jugovzhodni Evropi.
V zadnjem času se poglobljeno ukvarja z arhitekturo, identiteto in upravljanjem znamk ter integracijo znamčenja v upravljanje potrošniške izkušnje v najširšem pomenu besede. Znamkam pomaga spet dati smisel, kar je v virusnih časih še kako aktualno. Posebej ga privlačijo startupi s poudarkom na distribuiranih sistemih, kot je blockchain. Z uporabo inovativnih metod, kot je LEGO® SERIOUS PLAY®, strategij v realnem času in aplikacijo arhetipov je občutno pohitril strateške odločevalske procese. Z metodologijo Brandicon je bilo razvitih več kot sto najvidnejših znamk v regiji JVE.