Peter Vidmar

soustanovitelj in direktor Agencije 101

Peter Vidmar, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike je soustanovitelj in direktor Agencije 101. Svetuje priznanim domačim in mednarodnim naročnikom na področjih strateških usmeritev in integriranih marketinških komunikacij. V 15 letih obstoja agencije se je podpisal pod številne projekte, tako na področju produktnih kot tudi storitvenih dejavnosti v regiji. Je športni entuziast in zaprisežen raziskovalec novih tehnologij, konceptov integracije multidisciplinarnih platform ter načinov vpeljave inovativnih orodij v sodobne komunikacijske zgodbe. Veliko se posveča tudi področju strateškega upravljanja sponzorstev, primarno področju športa in e-športa.