Nad varnostna tveganja z jasnim in bolj sistematičnim pristopom

Deli

Direktiva NIS 2 poslovodstvom nalaga nenehno izobraževanje na področju kibernetske varnosti.

Organizacije, ki imajo celostno varnostno strategijo in to nenehno posodabljajo, so bolje pripravljene na obravnavo morebitnih hekerskih napadov. Redno izvajanje varnostnih preverjanj, tudi zunanjih presoj in vdornih testov, lahko pomaga identificirati morebitne ranljivosti in izboljšati varnostne ukrepe organizacije.

Tako poudarja Igor Mlakar, direktor operative v podjetju Smart Com. In dodaja: »Celostna ocena odpornosti organizacije proti kibernetskim napadom zahteva pregled vseh varnostnih praks, politik in postopkov ter prepoznavanje morebitnih vrzeli ali slabosti. S stalnim nadgrajevanjem in prilagajanjem varnostnih ukrepov lahko zagotovi večjo odpornost in zmanjša tveganje za kibernetske napade.«

Igor Mlakar bo na 1. konferenci Pametna industrija 21. maja v Kongresnem centru Celje osvetlil, kako z izpolnjevanjem zahtev direktive za visoko skupno raven kibernetske varnosti (NIS 2) povečati odpornost organizacije proti kibernetskim tveganjem.

Preberite članek v celoti.