Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov za namen organizacije in izvedbe dogodkov ter aktivnosti v obdobju 30 dni po izvedenem dogodku je:

  • ČASNIK FINANCE d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Namen obdelav

a) Udeležba na Dogodku

Osebne podatke upravljavec začne zbirati z vašo prijavo na dogodek. V tem primeru nam boste osebne podatke, potrebne za organizacijo in izvedbo dogodka (namen obdelave podatkov), morali posredovati preko spletnega prijavnega obrazca na https://pametna-industrija.si, sicer vam udeležbe na dogodku ne bomo mogli omogočiti. Prosili vas bomo le za tiste podatke, ki so potrebni za organizacijo in izvedbo dogodka. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba (člen (6)(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov), ki jo sklenete s  upravljavcem s sprejemom Splošnih pogojev ob prijavi na dogodek (pogodba o udeležbi na dogodku).

Po preteku 30 dni od izvedbe dogodka upravljavec osebne podatke obdeluje kot samostojen upravljavec za lastne namene morebitnega uveljavljanja ali nasprotovanja pravnim zahtevkom, ki izhajajo iz pogodbe o udeležbi na dogodku (5 let od sklenitve pogodbe), in za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti upravljavca (10 let od plačila kotizacije).

b) Neposredno trženje

Po preteku 30 dni od izvedbe dogodka bo upravljavec na podlagi 226/II člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) uporabljal podatke tudi zato, da vam bo občasno poslal svoja obvestila v zvezi z dogodki in storitvami, ki jih ponuja (e-novice). Že v prijavnem obrazcu na dogodek boste imeli možnost, da prepoveste pošiljanje e-novic. Vabimo vas, da prejemanja e-novic ne zavrnete takoj, ampak nam date možnost, da se dokažemo z njihovo kvaliteto – od prejemanja e-novic se boste lahko odjavili tudi kadarkoli kasneje preko povezave v vsakokrat prejetih e-novicah.

c) Piškotki in podatki o obisku

Ob obisku spletne strani https://pametna-industrija.si se v vaš brskalnik namestijo zgolj nujni piškotki, ki ne vsebujejo osebno določljivih podatkov. Več o piškotkih in namestitvi lahko preberete v politiki piškotkov.

Shrani vaš IP naslov, podatek o tem, kdaj ste obiskali spletno stran, katere dogodke ste si ogledali, kateri operacijski sistem, napravo in brskalnik ste uporabljali. Shranjene podatke uporabljamo za zagotavljanje varnosti delovanja skladno z našim zakonitim interesom.

Rok hrambe

a) Udeležba na dogodku: 5 let za udeležbo, 10 let za plačilo kotizacije
b) Neposredno trženje: do preklica, poslana komunikacija se hrani 1 leto

Uporabniki osebnih podatkov in morebitni prenos osebnih podatkov v tretje države

V nekaterih primerih (pošiljanje vabil na dogodke, objavo na socialnih omrežjih) vaše osebne podatke posredujemo tudi v tretjo državo (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora). Razmerja s pogodbenimi obdelovalci, soupravljavci ali upravljavci v teh državah urejamo s tipskimi pogodbami, ki jih je sprejela Komisija (EU) oz. se te obdelave izvajajo v skladu s sklepi ustreznosti, ki jih je Komisija izdala.

Pravice posameznikov

Kadarkoli lahko zahtevate tudi uresničitev naslednjih pravic v zvezi z obdelavo podatkov, ki se nanašajo na vas:

      • potrditev, da se podatki obdelujejo, in kopijo vaših osebnih podatkov;
      • popravek morebiti netočnih podatkov in v zvezi s tem omejitev obdelave podatkov za obdobje odločanja o popravku;
      • da prejmete podatke, ki se nanašajo na vas v CSV formatu, oziroma da vaše podatke v takšnem formatu posredujemo drugemu upravljavcu po vaši želji (t. i. pravica do prenosljivost podatkov).

Na naslovu zasebnost@finance.si lahko pridobite dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z dogodkom in v tem obsegu uveljavljate zgoraj navedene pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Prosimo vas, da se po preteku 30 dni od izvedbe dogodka za dodatne informacije in uveljavljanje pravic obrnete na upravljavca podatkov:

Če menite, da kakorkoli kršimo vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu RS kadarkoli vložite pritožbo oziroma prijavo (več informacij na www.iprs.si).

 Zadnja posodobitev informacij: 1.2.2024